• Книги за заедничка историја
    Joint history books / Заједничке књиге историје / Zejedničke knjige istorije / Заеднички историски книги / Zajedničke knjige povijesti / Κοινά Βιβλία Ιστορίας / Zajedničke knjige historije / Skupne zgodovinske knjige / Cъвместни исторически книги / Ortak tarih kitapları / Cărți de istorie comună / Librat e Historisë së përbashkët / 共同歴史書

ШТО

Добредојдовте на местото каде можете да најдете книги за заедничката историја

13 земји од Југоисточна Европа.
Тие го опфаќаат периодот од Отоманската Империја до 2008 година.

Книгите се единствена колекција на историски извори од сите земји, составени за студенти и учители по историја. Нивната главна цел е да покажат дека секоја приказна има повеќе точки на гледиште, поддржувајќи критичко размислување и развивајќи разбирање за тоа како се прави историјата. Во книгите за заедничка историја ништо не е табу – тие вклучуваат сѐ, од политичкото лице на диктаторството и репресијата до кризите на 70-ите и 80-ите, и распадот на Југославија.

Книгите предизвикаа значителен меѓународен интерес.


Книги за заедничка историја
Hamela

КОЈ

Овие книги беа централната програма на Центарот за демократија и помирување на Југоисточна Европа (ЦДРСЕЕ), регионална и насочена на влијание НВО со седиште во Солун која настојуваше да поттикне демократски, плуралистички и мирољубиви општества во Југоисточна Европа. И покрај тоа што ја произведе една од најуспешните програми воопшто, ЦРРСЕЕ беше принудена да се затвори поради недостаток на средства.
На инцијатива на Европскиот Фонд за Балкан (ЕФБ), преку подршка во создавањето и одржувањето на овој вебсајт, овие книги повторно и се достапни на јавноста.
ЕФБ ја препозна вредноста на овие книги како важна алатка не само во изучувањето на историјата, туку и за негувањето на културата на дијалог и различните начини на мислење. Заедничките историски читанки може да бидат излез од еднодимензионалниот едукативен систе во регионот на Североисточна Европа и тие имаат потенцијал да поттикнат размна на различни перспективи и искуства.

КОГА И КАКО

Стотина историчари и учители од Југоисточна Европа беа ангажирани од 1998 до 2016 година во изработката на овие шест учебници – четири од кои се објавени на 11 јазици и го опфаќаат периодот од Отоманската империја до крајот на Втората светска војна. Другите две книги го покриват периодот на Студената војна и транзицијата во Европа, вклучувајќи ги и војните од 1990-ите, до 2008 година, и се објавени на четири јазици.

Комитетот за историско образование на ЦДРСЕЕ, составен од соработници од сите земји од регионот, идентификуваше извори и содржина за изработка на книгите, осигурувајќи дека се претставени повеќе гледишта. Над 100 историчари и 300 учители беа вклучени во составувањето на овие книги.

„Овие книги немаат за цел да ги заменат учебниците што во моментот се користат во училниците, ниту пак настојуваат да дадат кохезивна приказна за историјата на Југоисточна Европа од 14-иот век до денес. Тие, меѓутоа, имаат когнитивни и морални цели, и предлагаат методи и алатки за поучување историја. Тие предлагаат историјата да се препише преку лекција на метод наместо содржина.“


Кристина Коулоури

КАДЕ

Книгите се наменети да се користат и се произведени во соработка со историчари и учители од сите делови на Југоисточна Европа: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Грција, Косово, Црна Гора, Романија, Северна Македонија, Словенија, Србија и Турција.
Hamela

JOINT HISTORY BOOKS

Во бројки

2.000

Вкупно
наставници

500.000

Вкупно
информирани ученици

12

Јазици на кои
се преведени

74.000

Превземања
во 2017

МЕТОДОЛОГИЈА

Авторите беа водени од идејата да се соберат и претстават историски извори и разнолични толкувања и гледишта проектирани од самите извори, наместо историографско дело. Тие, на ниту еден начин, не упатуваат на објективноста или автентичноста на изворите. Целта е едноставно да се демонстрира. Овие книги, со други зборови, го применуваат компаративниот метод и мултиперспективниот пристап.

АВТОРИ

Исклучителен придонес во создавањето на овие книги дадоа Коста Карас (Costa Carras), известувач на ЦДРСЕЕ во Одборот за проектот за заедничка историја и Проф. Кристина Коулоури (Christina Koulouri), генерална координаторка и уредничка на серијата. За неуморниот труд и посветеност, благодарност оди до уредниците: Проф. Дубравка Стојановиќ (Dubravka Stojanovic), Проф. Халил Берктај (Halil Berktay), Проф. Богдан Мурџеску (Bogdan Murgescu), проф. Мирела Луминита Мурџеску (Mirela Luminita Murgescu), Проф. Валери Колев (Valery Kolev), Г-дин. Крешимир Ердеља (Kresimir Erdelja), Проф. Невен Будак (Neven Budak), Проф. Алексеј Калионски (Alexei Kalionski), Проф. Божо Репе (Božo Repe), Драгутин Поповиќ, Нијази Кизиљурек (Niyazi Kızılyürek). За успехот на проектот пресудни беа неуморните напори на претседателите и членовите на Одборот на директори – Метју Нимиц (Matthew Nimetz), Ричард Шифтер (Richard Schifter), Ерхард Бусек (Erhard Busek), Ханес Свобода (Hannes Swoboda), Никос Ефтимиадис (Nikos Efthymiadis), Ригас Целепоглу (Rigas Tzelepoglou), Сашо Орданоски, Душан Рељиќ (Dusan Reljic), Селџук Ерез (Selcuk Erez), како и двајцата тогашни извршни директори, Ненад Шебек (Nenad Šebek) и Звездана Ковач (Zvezdana Kovač).

Давајќи важен придонес во исправноста и урамнотеженоста, книгите беа прегледани и коментирани од шест читатели: Проф. Роберт Страдлинг (Robert Stradling), Проф. Марија Тодорова, Проф. Петер Водопивец (Peter Vodopivec), Иван Вејвода (Ivan Vejvoda) Проф. Андреас Деметриу (Andreas Demetriou) и Проф. Флориан Бибер (Florian Bieber).

Hamela

DOWNLOADS

Книги за заедничка историја на македонски јазик

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 1

148 стр

Отоманска империја

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 1.

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 2

152 стр

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 3

140 стр

Балканска војна

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 3.

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 4

156 стр

Втора светска војна

ИСТОРИСКА ЧИТАНКА 4.

IN MEMORIAM

Коста Карас, основачот и креатор на изворната идеја за Заедничките историски читанки почина само неколку недели пред промоцијата на овој вебсајт.

Неговото знаење, неуморен труд, ентузијазам и поддршка беа клучни за овие книги да ја здогледаат светлоста на денот, започнувајќи една нова ера на повторно читање на историјата, со согледување на нашиот сопствен багаж од предрасуди, недостиг на емпатија и разбирање. Господин Карас беше олицетворение на многу доблесни особини. Беше спој на знање и голема страст, секогаш подготвен да се соочи со предизвиците што се на патот кон обезбедувањето на демократијата и коегзистенцијата на нациите.

Почивај во мир, господине Карас. Им остави непроценлива алатка на младите генерации, кои пред се, треба да се стремат да бидат добри луѓе.
Costa Carras